Covid-19

Bij de uitvoering van dit project worden uiteraard alle nodige veiligheidsmaatregelen getroffen in verband met Covid-19, die op dat moment van kracht zijn. Momenteel worden hierbij volgende maatregelen in acht genomen (deze kunnen echter steeds wijzigen i.f.v. richtlijnen van de overheid):

  • Zo zal een plaatsbezoek niet plaatsvinden als onze medewerker zich ziek voelt. We vragen u dan ook om ons op de hoogte te brengen mocht u of een van uw huisgenoten zich ziek voelen voorafgaand aan een plaatsbezoek.
  • Documenten zullen in de mate van het mogelijke digitaal worden uitgewisseld.
  • Onze mensen wassen regelmatig hun handen, minstens bij aanvang en na elk plaatsbezoek.
  • Onze mensen gebruiken enkel hun persoonlijke materiaal en zijn voorzien van tissues en desinfecterende middelen.
Wij rekenen op uw verantwoordelijkheidszin om deze maatregelen te volgen. 

Meer informatie over het coronavirus vindt u op de officiële website van de Federale overheid: www.info-coronavirus.be