Toelichtingen bij het project Berwijn

Woon je aan de Berwijn? Heb je schade door overstromingen? Wil je jouw woning beschermen? Dan kan je deelnemen aan het project ‘Preventie overstromingsschade’. Lees hieronder het hoe en waarom.

Over het project

We moeten de kans dat het overstroomt proberen terugdringen. Dat doet de Vlaamse overheid, o.a. door de aanpassingen aan het stroomprofiel van de Berwijn. Maar dat biedt nooit een absolute bescherming. Bovendien kunnen niet alle gebieden volledig beschermd worden. Het is daarom belangrijk dat we als bewoners mee actie ondernemen. Gaat het toch mis, dan kan de schade door een overstroming vaak sterk teruggedrongen worden als er maatregelen aan de woning zelf genomen zijn. Dit staat in Vlaanderen nog in de kinderschoenen, daarom wil de Vlaamse Milieumaatschappij je hier zoveel mogelijk bij helpen. 

De Vlaamse Milieumaatschappij stelde een studiebureau van deskundigen aan om je hierin te ondersteunen. Met het project ‘Preventie overstromingsschade’ hopen we zoveel mogelijk mensen te helpen.

De bedoeling van dit pilootproject is om oplossingen te bekijken en voor te stellen voor een 60-tal woningen die in het verleden al schade leden door overstromingen. De oplossingen zullen bestaan uit een aantal ingrepen aan de woning. De oplossingen worden in detail uitgewerkt en de kostprijs van de werken wordt ingeschat. De bedoeling is dat je als bewoner hiermee verder kan en je woning kan aanpassen.  

Een eerste gelijkaardig project werd uitgevoerd tussen mei 2013 en mei 2015. In deze periode werden voor 85 woningen in de gemeente Beersel en Sint-Genesius-Rode oplossingen voorgesteld voor een betere bescherming van de woning tegen waterschade. Tussen maart 2017 en maart 2018 werd een tweede project uitgevoerd waarbij voor ongeveer 200 woningen in Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw oplossingen werden voorgesteld. De reacties van de bewoners waren heel positief. De bewoners gaven te kennen dat de ondersteuning heel belangrijk was. Daarom wil de Vlaamse Milieumaatschappij deze ondersteuning ook bieden aan de inwoners van Voeren.
In 2019 werden voor ongeveer 40 woningen in Moelingen (Voeren) oplossingen worden voorgesteld. Naar aanleiding van de extreme overstromingen in de zomer van 2021 wordt echter de mogelijkheid geboden om dit advies te updaten.

Hoe je woning beschermen

Overstromingen en wateroverlast zijn van alle tijden en kunnen we nooit volledig vermijden. Maar met een aantal maatregelen kan je de impact van overstromingen en schade aan je woning wel verminderen of vermijden.
 
Wil je al eens een kijkje nemen naar de maatregelen die zijn gebruikt in eerdere projecten, klik dan hier: www.vmm.be