De Vlaamse Milieumaatschappij geeft gratis advies aan een 60-tal woningen langs de Berwijn

Woon je nabij de Berwijn in Voeren? Heb je schade door overstromingen? Wil je jouw woning beschermen? Dan kan je deelnemen aan het project ‘Preventie overstromingsschade’. Lees hieronder het hoe en waarom.

Waarover gaat het?

Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij start een project in Voeren. Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen, ook de Berwijn en de andere waterlopen die door Voeren stromen. Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico in dit gebied te verminderen. Door de klimaatverandering en de ligging, zullen verschillende plaatsen blijven overstromen. 

Dit project wil voor een 60-tal woningen die schade hebben geleden door overstromingen, gratis een plan opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Door gebouwen aan te passen kan de schade bij een volgende overstroming soms sterk verminderd worden. De Vlaamse Milieumaatschappij wil je daarin ondersteunen.

Elk advies:

 • gebeurt op basis van een onderzoek van jouw huis door deskundigen;
 • is een voorstel met maatregelen om schade door overstromingen aan jouw huis te beperken of te voorkomen;
 • bevat een schatting van de kosten om de werken uit te voeren.

Dankzij de samenwerking van de Vlaamse Milieumaatschappij met buitenlandse partners in het Maas-Rijngebied zullen de inwoners van het projectgebied bovendien ook uitzonderlijk een bijkomende financiële tegemoetkoming kunnen ontvangen om de voorgestelde beschermingsmaatregelen uit te voeren.

Ook als je in het vorige project een individueel preventieplan via de Vlaamse Milieumaatschappij hebt ontvangen, kan je deelnemen en in aanmerking komen voor een bijgesteld advies en een financiële tegemoetkoming in het kader van de recente overstromingen.”

Wie kan zich inschrijven

Inwoners van Voeren die in het verleden schade ondervonden door overstromingen of in een overstromingsgebied liggen.

Stappenplan hoe deelnemen

 • De inwoners van Voeren met gekende wateroverlast ontvingen onlangs een uitnodiging.
 • Heb je interesse, schrijf je dan hier in voor het project.
 • Na inschrijving ontvang je een vragenlijst. De vragenlijst moet voor het plaatsbezoek ingevuld worden. We polsen met deze vragenlijst naar de impact van overstromingen op jouw huis.
 • Als er te veel inschrijvingen zijn, wordt uit alle kandidaten een selectie gemaakt. De zwaarst getroffen woningen krijgen voorrang.
 • Na selectie contacteren de deskundigen je voor een afspraak.
 • De deskundigen maken gratis een voorstel om schade aan je woning bij een volgende overstroming te beperken. We schatten ook de kosten in om de werken aan je woning te laten uitvoeren. Tijdens het plaatsbezoek worden steeds de op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen inzake Covid-19 gerespecteerd.
 • Tijdens een contactdag kan je bijkomend vragen stellen over jouw dossier.

Informatieavond

De informatieavond zal plaatsvinden op dinsdag 14 juni 2022 om 19u30 in het Vlaams Cultureel Centrum De Voerpoort, Dorpsstraat 36, te 3790 Moelingen. Schrijf je op voorhand in voor de informatieavond.
 • Op donderdag 2 april 2020
  Om 19.00 uur
  In GC De Groene Meersen, zaal Wilgenmeers, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Hoe inschrijven

 • Schrijf je op voorhand in voor het project.
 • Inschrijven kan ook telefonisch op T 02 214 21 11 (op weekdagen tijdens de kantooruren). Vermeld zeker jouw adres in je mail.