De Vlaamse Milieumaatschappij geeft gratis advies aan een 40-tal woningen in Moelingen

Omwille van de maatregelen rond het nieuwe Corona virus werd nog geen datum voor de terugkoppeling vastgelegd. Van zodra er duidelijkheid is over het opheffen van de beperkende maatregelen worden de deelnemers gecontacteerd.

Waarover gaat het?

Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij start een pilootproject in Moelingen. De dorpskern werd in 2018 zwaar getroffen door overstromingen. In overleg met de gemeente bereidt de Vlaamse Milieumaatschappij een verbreding van de Berwijn voor om het water beter door de dorpskern af te voeren en zo frequente overstromingen te vermijden. Door de klimaatverandering en de ligging, zullen verschillende plaatsen blijven overstromen.

Dit pilootproject wil voor een 40-tal woningen die schade hebben geleden door overstromingen, gratis een plan opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Door gebouwen aan te passen kan de schade bij een volgende overstroming soms sterk verminderd worden. De Vlaamse Milieumaatschappij wil je daarin ondersteunen.

Elk advies:
  • gebeurt op basis van een onderzoek van jouw huis door deskundigen;
  • is een voorstel met maatregelen om schade door overstromingen aan jouw huis te beperken of te voorkomen;
  • bevat een schatting van de kosten om de werken uit te voeren.